HUR VI

HJÄLPER DIG

NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR

 

Chefscoach

En VD eller chef kan ibland behöva ett externt bollplank för strategiska, taktiska och/eller operativa frågor. Någon som inte har förutfattade meningar eller personliga intressen i företaget, och som man kan prata förtroligt med utan att oroa sig för om det förs vidare. En chefscoach.

 • Vad händer om vi väljer A istället för B?
 • Hur ska man kommunicera olika typer av förändringar och beslut?
 • Hur får jag en person att förstå att den behöver byta roll (internt) utan att den slutar?
 • Var hittar man nya ledare?
 • Hur transparent ska jag vara?
 • mm

Säljcoach

En säljcoach hjälper dig att få ut mesta möjliga av din säljkår.

 • Vilken typ av affärer gör man och vilka modeller för försäljning behöver man behärska?
 • Vilka förmågor behöver säljarna i de olika typerna affärer?
 • Hur mäter och belönar man säljstyrkan?
 • Vad är Key Account managers och behöver man det?
 • Hur tränar man sina säljare i deras olika roller?
 • Hur får man fart på säljare som tappat stinget?
 • Jag behöver själv någon att bolla mitt försäljningsarbete med!
 • mm

Entreprenörsstöd

Det finns serieentreprenörer som spottar ur sig företag i parti och minut, och det finns de som aldrig gjort det förr. Entreprenörsstöd från Orang handlar om att skapa strukturer att bygga företaget på.

 • Vilka faser kommer ditt företag gå igenom och vad behöver man tänka på i respektive steg?
 • Hur håller du isär ägarfrågor, styrelsefrågor och ledningsfrågor?
 • Vem ska vara i en ledningsgrupp?
 • Hur sätter man upp kloka incitamentsmodeller?
 • Hur bygger man en skalbar affär och organisation?
 • mm

Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om hur företaget kan utveckla vad de säljer och hur de levererar det.

 • Varför finns företaget över huvud taget och vilken nytta och effekt skapar man?
 • Vad kan företaget sälja, förutom det man redan säljer? Och till vem?
 • Kan man leverera tjänster på nya sätt och hjälpa sina kunder/utveckla sin affär ännu mer?
 • Hur testar man nya idéer?
 • Vilka affärsmodeller ska man ha?
 • mm

Kapitalanskaffning

En start-up behöver ofta ta in externt kapital, men långt ifrån alla har gjort det förut eller känner någon som gjort det.

 • När behöver man ta in kapital?
 • Vad behöver man ha på plats för att börja kontakta investorer?
 • Vilka typer av investorer finns det och när passar de olika typerna bäst?
 • Var hittar man investorer?
 • Vill man ha investorer till något mer än kapitaltillförsel?
 • Hur värderar man sitt företag?
 • mm

Exitstrategier

En dag ska förhoppningsvis entreprenören få sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav, och få bra betalt för att ha skapat ett framgångsrikt och spännande företag!

 • Vilka möjligheter finns om man vill göra exit?
 • Hur gör man för att locka köparna till sig?
 • Hur väljer man rätt köpare?
 • Hur skriver man bra avtal?
 • mm

Intresserad att diskutera detta eller något liknande?

Vill du att vi ska blogga om något speciellt?

DET GÖR VI GÄRNA. HÖR AV DIG SÅ SKA VI SE VAD VI KAN GÖRA!

Rulla till toppen