venture capital riskkapital kapitalanskaffning VC hur hittar man investerare investor

Hur hittar man investerare – mindre investeringar (riskkapital 2/6)


Om du bestämt dig för att ta in kapital (se ”5 nycklar för att ta in kapital”) hur hittar man investerare? Tyvärr är det rätt få som har möjlighet att välja investerare då det finns mycket större efterfrågan på kapital än utbud. Man kan däremot välja var man letar.
Det finns många typer av investerare. Här summerar jag ungefärlig initial storlek på investering, för- och nackdelar med de olika typerna, när de passar bra och hur. Dessa investerare är vanliga i de tidigaste faserna och investerar kanske i mindre strukturerad form. De större investerarna behandlar vi i en annan artikel.

Familj och vänner, (ca 10-500 TSEK per investerare)

Fördelar: Det är personer som du redan har en relation med och som, förhoppningsvis, har ett förtroende för dig.

Nackdelar: Personligen tycker jag inte man ska blanda privat och affärer i för stor utsträckning. De är sällan vana investerare och därav kan de sakna kunskaper för att investera i bolag i tidiga faser.

När och hur: Dessa personer brukar användas innan bolaget är redo för externa investerare, oftast kallad pre-seed. Skulle rekommendera att göra detta som ett lån för att inte så tidigt späda ut aktieboken och undvika ägare som inte är önskvärda längre fram.

Ängelinvesterare (100 TSEK – 2 MSEK)

Fördelar: Detta är ofta mer eller mindre förmögna personer som är intresserade av start-ups och oftast specifika områden. De brukar ha ett gediget nätverk som kan bidra till företaget. Många kan även hjälpa till operativt eller vara aktiva styrelsemedlemmar vilket kan vara av stort värde.

Nackdelar: : Först: det kan vara väldigt svårt att hitta rätt änglar och framförallt komma i kontakt med dem. De har, till skillnad från en VC, sällan en hemsida el dyl. De kommer oftast in i tidiga faser och önskar ibland ganska stort ägande för sitt kapital om bolaget har svårt att attrahera andra investerare. De brukar heller inte ha för avsikt, eller möjlighet, att investera i senare rundor. Det betyder att nytt kapital behöver komma från nya investerare. Det finns även de som har en tendens att ta väldigt stor plats i bolaget de investerat i. De kan ha lite för mycket åsikter om det operativa arbetet och ibland ta över arbete och ansvar som ska ligga hos management.

När och hur: Generellt kommer änglar in kring den första externa rundan ett bolag gör, oftast kallad sådd-runda. Väldigt beroende på karaktär av bolag så kan en sådd-runda vara ett bra tillfälle att ta in några få änglar. De kan ge bolaget kapital, andrum och förhoppningsvis kontakter att ta bolaget in i sin kommersiella fas, där man lättare kan få in en önskvärd VC. Det kan dock vara svårt att få in tillräckligt med kapital utan att riskera utspädning av kvalitén och kvantiteten i aktieboken då änglar sällan investerar större belopp.

Ängelnätverk som Keiretsu, Connect m fl

Ängelnätverk kan vara bra för dig som inte vet hur du ska komma i kontakt med rätt änglar och inte behöver ta in några större belopp. Änglar som är del av sådana nätverk investerar oftast mindre belopp. Processerna kan också vara ganska långa för att vaska fram potentiella investerare,. Det beror bland annat på att de individuella änglarna ofta har helt olika investeringsfokus.

Sammanfattning

Så hur hittar man investerare? Att resa kapital i en tidig fas är svårt, tar tid och utkomsten blir sällan som man förväntat sig. Jag råder dig dock att redan i tidig fas vara noggrann med vem du tar in för det kommer prägla bolagets framtid, positivt eller negativt.

I nästa artikel i serien går vi igenom större investerare och hur man ska tänka med dem.

Relaterade artiklar


Kapitalanskaffning riskkapital Robin Egerot
Om Robin Egerot: Robin har erfarenhet från VC-branschen, CFO-positioner, finansbranschen och entreprenörsskap. Sedan september 2015 arbetar han för Vidici Ventures som Investment Director. Vidici är ett riskkapitalbolag vars fonder investerat tidigt i start-ups och idag har ett fokus på FinTech i Norden och valda delar av Europa. Det som skrivs i denna serie är hans personliga åsikter och är inte kopplat till några av hans andra åtaganden eller anställningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Vill du att vi ska blogga om något speciellt?

DET GÖR VI GÄRNA. HÖR AV DIG SÅ SKA VI SE VAD VI KAN GÖRA!

Rulla till toppen