riskkapital venturecapital samarbeta med investerare

Hur samarbetar man med investerare (riskkapital 5/6)?


Vad händer EFTER man fått in externt kapital? Hur samarbetar man med investerare? De flesta är nog väldigt lättade efter en lyckad kapitalresning och ser fram emot att nu kunna fokusera 100 % på bolaget igen. Det är dock många som glömmer att en ny arbetsuppgift tillkommer nu: hantera investerarrelationen. Här är det otroligt viktigt att det, för din egen del, blir rätt från början. Alla investerare har olika sätt att arbeta, olika krav på rapportering och transparens och olika nivåer av deltagande i det operativa arbetet.

Planering och styrning

Jag föreslår att du börjar med att bjuda in till ett ägarmöte där alla ägare får träffas och ni kan starta arbetet med att lägga en plan för bolaget framåt. Det viktigaste att så fort som möjligt skapa en uppfattning om dina respektive investerares förväntningar på bolaget. Hur tänker de om planerna framåt, rapportering, deras roll som investerare osv? Det är något du kanske bör undersöka INNAN du skriver avtalet för att veta mer om vilken vardag som väntar. Har du flera ägare och/eller professionella investerare kan det vara väldigt bra att fastställa ett ägardirektiv som bolaget ska jobba utifrån för att de externa ägarna inte ska börja dra åt olika håll.

Rapportering

När du som entreprenör ihop med investerarna lagt en plan är det viktigt från båda håll att ni följer upp detta med bra rapportering. Detta ska innefatta de KPI:er som reflekterar bolagets status och utveckling, information kring väsentliga händelser inom det kommersiella, tekniska osv. Det är också viktigt att ni kommer överens om hur ofta rapporterna ska komma. Bra rapportering skapar trygghet och transparens och som entreprenör kan man effektivisera jobbet och slippa många följdfrågor och individuell avrapportering. Detta leder oss också in på en vanlig situation: hur hanteras förändrade planer och avvikelser från budget? Alla investerare vet att man kommer avvika från budget och att strategier förändras utifrån både externa och interna faktorer. Allt handlar dock om hur kommunikativ och transparent man har varit kring detta. Det skapar mycket otrygghet hos en investerare om det sker stora avvikelser som inte kommunicerats tydligt och i tid.

Relationen till dina investerare

Varför är glada investerare så viktiga då? Ser man det internt så kommer missnöjda investerare ha fler frågor och vilja blanda sig i det operativa arbetet mer. Troligtvis har du investerare i styrelsen vilket betyder att du kommer behöva spendera styrelsemötena med att förklara dig och diskutera rapportering istället för att diskutera bolagets utveckling framåt. Utåt sett kan dina investerare vara din bästa vän när det gäller kontakter och nätverk. De kan dessutom vara en bra marknadsföringsplattform, både officiellt och informellt.

Framtida kapitalresningar

Om din plan är ta in mer kapital börjar det arbetet så fort du stängt den senaste rundan. En stor del i det arbetet är det ovan nämnda arbetet med de existerande investerarna. Det är nämligen betydligt mycket enklare att resa nytt kapital från existerande investerare än ny! Var dock tydlig i den plan ni lägger när nästa runda är planerad och håll dina investerare informerade. Du vill ju veta om de tänker investera i framtida rundor och hur mycket de skulle kunna tänka sig att investera. Givet att bolaget levererar enligt plan såklart… Även om de inte har för avsikt att delta så kommer det vara kontakt mellan nya och gamla investerare och då vill du gärna att dina tidigare investerare ska vara nöjda.

Sammanfattning

Så, sammanfattningsvis, hur samarbetar man med investerare?

  • Rapportering: lägg extra tid på rapportering. Det gör att du sparar väldigt mycket tid framåt.
  • Transparens: var öppen och tydlig med dina investerare. Försök inte dölja misslyckanden som kommer fram senare. Det kommer skapa större problem än att belysa dem direkt.
  • Långsiktighet: dina investerare kommer troligtvis vara med dig längre än många av dina anställda. En bra och nöjd investerare kan vara skillnaden på om bolaget lyckas eller inte.

Etablerar du din nya investerarrelation på detta sätt så kommer du uppfattas som professionell och känslan kommer vara att du driver ditt bolag på samma professionella sätt!

Relaterade artiklar


Kapitalanskaffning riskkapital Robin Egerot
Om Robin Egerot: Robin har erfarenhet från VC-branschen, CFO-positioner, finansbranschen och entreprenörsskap. Sedan september 2015 arbetar han för Vidici Ventures som Investment Director. Vidici är ett riskkapitalbolag vars fonder investerat tidigt i start-ups och idag har ett fokus på FinTech i Norden och valda delar av Europa. Det som skrivs i denna serie är hans personliga åsikter och är inte kopplat till några av hans andra åtaganden eller anställningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Vill du att vi ska blogga om något speciellt?

DET GÖR VI GÄRNA. HÖR AV DIG SÅ SKA VI SE VAD VI KAN GÖRA!

Rulla till toppen